We use cookies to improve your experience of our site. By using our website, you agree to the use of cookies.
Aktiv Liv & Finans

Björn Djurfeldt
Norra Vallgatan 68
211 22 Malmö

Tel. 040- 23 45 67
E-post: bjorn.djurfeldt@aktivlivfinans.se
Webbsida: www.aktivlivfinans.se

 

Aktiv Liv & Finans

Aktiv Liv & Finans AB är en fristående finansiell rådgivare som erbjuder rådgivning inom kapitalförvaltning, placering, skatter och juridik. Vi vänder oss sig till företagsägare och kapitalstarka privatpersoner med fokus på dina önskemål kunna ge bästa lösningar som motsvarar dina förväntningar vad gäller risk och avkastning.
Vi samarbetar med svenska banker, fondkommissionärer, försäkringsbolag och en rad utländska alternativ.
Aktiv Liv & Finans AB står under Finansinspektionens tillsyn

Aktiv Liv & Finans AB är en fristående finansiell rådgivare som erbjuder rådgivning inom kapitalförvaltning, placering, skatter och juridik. Vi vänder oss sig till företagsägare och kapitalstarka privatpersoner med fokus på dina önskemål kunna ge bästa lösningar som motsvarar dina förväntningar vad gäller risk och avkastning.

Vi samarbetar med svenska banker, fondkommissionärer, försäkringsbolag och en rad utländska alternativ.
Aktiv Liv & Finans AB står under Finansinspektionens tillsyn.