We use cookies to improve your experience of our site. By using our website, you agree to the use of cookies.
KBM Advokatbyrå

Ida Arvidsson
Biträdande jurist
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö, Sweden


Tel. 040 12 22 12
Tobil. 0705 21 25 01
E-post: ida.arvidsson@kbmlaw.se
Webbsida: www.kbmlaw.se

 

KBM advokatbyrå

BM är en oberoende advokatbyrå med en målmedveten strategi som bygger på kvalitet och professionalism

KBM Advokatbyrå är din partner i frågor som rör affärsjuridik. Vi står på din sida när det gäller arbetsrätt, avtalsrätt, företagsöverlåtelser, tvistelösning och andra frågor där du som företagare behöver någon som kan lagen och dess konsekvenser.

KBM Advokatbyrå är en oberoende advokatbyrå som värnar om dina intressen i kvalificerad rådgivning och vid konflikt. Vi är lika engagerade vare sig ditt företag är litet eller stort. Och vi försöker alltid skapa en personlig kontakt där du aldrig behöver tvivla på vår lojalitet mot dig eller vår absoluta tystnadsplikt.

KBM Advokatbyrå har en sund syn på ekonomi. Vi vet att du som företagare måste bedöma pris mot resultat och är därför tydliga i fråga om de kostnader du kan förvänta dig när du anlitar oss. Om vi inte delar din åsikt i en fråga är vi också ärliga och tydliga med det.