We use cookies to improve your experience of our site. By using our website, you agree to the use of cookies.
Malmö stad

Isaak Zughaft
Arbetscentrum, Utslussningsenheten, Servicepatruller
Barkgatan 11
214 22 Malmö

Tel. 040-34 00 75
Tel. 0701-46 75 75
E-post: isaak.zughaft@malmo.se
Webbsida: www.malmo.se

 

Malmö stad – Servicepatruller

Servicepatrullerna är en arbetsmarknadsåtgärd, som anställer långtidsarbetslösa Malmöbor. Man erhåller en anställning i 12 månader och arbetar åt kommunen, samtidigt som man får möjlighet att utveckla sig och att söka arbete på den öppna arbetsmarknaden eller möjlighet till yrkesinriktade studier.