We use cookies to improve your experience of our site. By using our website, you agree to the use of cookies.
Wallgren Arkitekter

Jesper Wallgren

Tel. 040-12 87 00
E-post: info@wallgrenarkitekter.se
Webbsida: www.wallgrenarkitekter.se

Wallgren Arkitekter

Wallgren Arkitekter är ett entreprenörsdrivet arkitektkontor där vi jobbar hårt, har kul och skapar fantastisk arkitektur. Vi är specialiserad på de senaste tillverkningsteknikerna, parametrisk design och starka väl genomtänkta koncept. Våra projekt sträcker sig allt från köpcentrum inredning och råvindskonvertering till studentbostäder och industrihallar.