We use cookies to improve your experience of our site. By using our website, you agree to the use of cookies.
Wasa kredit AB

Göran Kjellberg

Tel. 040-664 28 83
Tel. 0702-40 74 30
E-post: goran.kjellberg@wasakredit.se
Webbsida: www.wasakredit.se

Wasa Kredit

Detta erbjuder vi
Allt fler kunder vill vara leverantörsoberoende, dvs kunna välja och förhandla med olika leverantörer utan att för den skull behöva finansiera via leverantören och därmed bli bunden till denna. Wasa Kredit Billeasing har därför profilerat sig på att erbjuda en flexibel finansiering genom leasingavtal.

Vår filosofi
En finansiering behöver inte alltid enbart vara räntor och amorteringar. Vår filosofi är att en finansiering ska vara anpassad till produkten som ska finansieras.

Många faktorer kan förändra de förutsättningar som fanns då avtalet startades, såsom tidigarelagda byten i bilparken, eventuella avvecklingar, den tekniska livslängden kan förkortas genom större slitage än man från början räknat med osv. Vi vill därför ge er möjlighet att fatta nya beslut under avtalets löptid.

Finansiering anpassad till produkten
Den tekniska livslängden bör aldrig vara kortare än längden på ett leasingavtal. Det kan vara svårt att bedöma hur lång en bils tekniska livslängd är då körsträckan varierar från person till person. Vi ger er möjlighet att under leasingkontraktets löptid göra förändringar i era betalningsplaner till oss, om avvikelserna blir allt för stora.

För många kunder brukar byte av bil under löptiden vara svårt att genomföra men vårt leasingavtal innebär att byte kan göras när som helst. Vi är även behjälpliga vid försäljningen av inbytet. Det eventuella överskott som utfaller vid en försäljning tillfaller naturligtvis er.

Ytterligare kompletteringar av bilparken kan naturligtvis göras när som helst, dock inom ramen för avtalet.

Genom att finansiera bilparken hos oss får ni fullständig flexibilitet då ni gör era upphandlingar.